Inspeksjon

Kraftlinjer / Demninger / Rørgater / Konstruksjoner

Linjeinspeksjon

Toppbefaringer, fjordspenn, kartlegging av vegetasjon og thermofotografering. Dokumentasjon leveres georeferert til deres eksisterende system, eller kan leveres i vår egen sky-løsning. Nøyaktig GPS posisjon til mast kan også innhentes der dette mangler. Alt arbeid utføres i henhold til “Forskrift for elektriske forsyningsanlegg”.

Markedets mest kostnadseffektive metode, samt eliminerer risiko for mannskap og behovet for utkopling.

Rørgater

I samarbeid med Elkem ASA har utarbeida prosedyrer for effektiv inspeksjon av rørgater for å avdekke skader, lekkasjer eller varmgang. Vi har her eliminert all risiko for personell, samt at inspeksjon kan foregå uten driftsstans.

Thermofotografering

Høyoppløst inspeksjon med thermokamera for å avdekke varmetap/lekkasjer på bygg, tak og andre konstruksjoner. Eller for å avdekke varmgang på høgspent installasjoner, rørgater eller skorsteiner. Avdekker temperatur forskjeller på 0,2 celcius.