Konsulenttjenester

Operasjonsmanual / Rådgivning / Utstyr

Operasjonsmanual

Skal ditt firma/organisasjon ta i bruk en drone for kommersielt bruk, er det krav om å inneha en operasjonstillatelse (OT) fra Luftfartstilsynet. En av forutsetningene for å søke om OT er å ha utarbeida en Operasjonsmanual (OM) tilpasset din virksomhet. Vi setter sammen ein pakke av utstyr som dekker deres behov, vi skreddersyr så en OM som er tilpasset utstyr, ønskede operasjoner og deres personell. Dette resulterer i at kunde kan nå sine mål på den sikreste, enkleste og mest effektive måten for deres bedrift.

Dersom man skal bruke droner til nytteformål i Norge (salg, markedsføring, kunngjøring, forskning, dokumentasjon), er det krav om operasjonstillatelse. Operasjonstillatelse utstedes av Luftfartstilsynet. En av forutsetningene er å ha utarbeidet dokumentasjon på aktiviteten  virksomheten skal utføre. Et viktig dokument er virksomhetens operasjonsmanual som definerer standardiserte operasjonsprosedyrer, tillatelser og begrensninger. Dette er ikke “hyllevare”, men dokumentasjon som skal tilpasses den enkelte virksomhets behov. Det skal være et “verktøy” for virksomhetens ansatte for å kunne drive effektivt innenfor et akseptabelt risikonivå. Virksomhetens dokumentasjonen kan sees på som virksomhetens oppskrift på egen drone aktivitet. Gjennom året/årene som går, vil dokumentasjon måtte forandres på grunn av utvikling i virksomheten og kanskje myndighetskrav som oppdateres. Virksomhetens dokumentasjon er således et dynamisk dokument som må revideres og tilpasses tiden som kommer. Når en person eller virksomhet søker Luftfartstilsynet om operasjonstillatelse, legges det stor vekt på om dokumentasjonen er realistisk og gjenspeiler den aktuelle virksomheten, og det er en forutsetning at den er utformet i henhold til gjeldende regler og forskrifter.

Opplæring / Kurs

Vi tilbyr opplæring i bruk av utstyr og software, og skreddersyr kurs som passer til din bedrift/organisasjon. Kursene kan bli avholdt i våre lokaler eller hos kunde.

Rådgivning

Vi leverer rådgivnings konsultasjoner på bestilling, samt holder foredrag og presentasjoner angående RPAS relatert virksomhet.

Utstyr

Planlegger din bedrift/organisasjon stor innkjøp av droner eller software, og leter etter den mest kosteffektive løsningen/systemet til deres virksomhet. Da tilbyr vi komplette løsninger, samt kan fungere som rådgiver og utvikler viss ingen av våre ferdige løsninger dekker deres behov.

Våre medarbeidere har flere års erfaring med utvikling av prototype droner til testing for sensor leverandører. Kom til oss med ditt problem, så løser vi det sammen.