GIS / FJERNMÅLING

DSM / DTM / Høydekurver / Ortofoto / Volumberegninger

DSM – Overflatemodeller

Overflatemodeller er terrengmodeller der vi har filtrert bort alle konstruksjoner og all vegetasjon fra punktskyen, resultatet er ein rein utjevnet overflatemodell.

Alle våre produkter leveres georefererte med nøyaktighet ned til 2-3 cm.

DTM – Terrengmodeller

Terrengmodeller generert av punktsky, en rein 3D-modell av det kartlagte området.

Høydekurver

Ved hjelp av våre punktskyer kan vi produsere høydekurver/kotekart i alle ønskelige oppløsninger.

Multispektrale index-kart

“Plantehelsekart” til jordbruket, gir deg innsikt i plantenes helsemessige allmenntilstand.

Ved å ta i bruk sensorer som oppfatter store deler av lysspekteret (synlig lys og nær-infrarød stråling), kan en utvikle modeller basert på sammenheng mellom refleksjon og målt avling/kvalitet.

Resultat kan eksporteres til shapefiler (*.shp), som deretter kan lastes direkte inn I maskinstyrings systemer på traktorer eller gjødslings utstyr.

Ortofoto

Georefererte ortofotmo/flyfoto, kan leveres i alle oppløsninger.

Punktskyer

Fargelagde georefererte punktskyer er selve råmateriale av vår kartleggingsmetode basert på fotogrammetri. Her sett i original RGB og klassifiserings farger.

Volumberegninger

Nøyaktige volumberegninger og oppmålinger kan gjøres på våres punktskyer.